top of page

Holiday Event Tasting

Public·97 members

[[[LIVE HD>](]] Danmark Norge 15 desember 2023


I vår tid tror vi at ytringsfriheten har dype røtter i Norge. Slik er det ikke. Mesteparten av historisk tid har vært preget av sensur.


Undervisning Undervisningen skjer i form av seminarer (tolv dobbelttimer). Kvalfiseringsoppgave: Oppgaven skal være på seks normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom) og vurderes til godkjent/ikke godkjent av faglærer. Studentene får individuell skriftlig eller muntlig tilbakemelding på kvalifiseringsoppgaven. Dersom kvalifiseringsoppgaven ikke godkjennes, får studenten en uke på å forbedre oppgaven. Norge i union med Danmark Styret i Norge havnet gradvis på utenlandske hender og Norge gikk inn i union med Danmark i 1380. I 1536 ble det norske riksstyret opphevet og all suverenitet ... Eksamen Emnet vurderes med en tre dagers hjemmeeksamen. Kvalifiseringsoppgaven må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Hjemmeeksamen: Studentene får tre arbeidsdager til å besvare oppgaven. Oppgaven publiseres på inneværende semesterside kl. 12:30 første eksamensdag. Oppgaven skal være på ca. seks til ti normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom). Eksamensbesvarelsen skal ha en forside med følgende informasjon: Kandidatnummer (ikke navn), emnekode, eksamensoppgavens tittel, institutt og semester. Levering: Hjemmeeksamenen skal kun leveres i Fronter, ikke på papir. Besvarelsen må leveres i. Norge i union med Danmark Norge lå under dansk styre i over 400 år. På denne tiden opplevde Norge først nedgangstider, deretter stor befolkningsvekst og sosial og økonomisk utvikling ... evne til å reflektere inn tekstvitenskapelige kategorier som genredynamikk og tekstlig samspill i tiden Forkunnskaper Anbefalte forkunnskaper Vi anbefaler at studentene har avlagt minst 30 studiepoeng på 1000-nivå (ikke nødvendigvis i historie) før de starter med emner på 2000-nivå. Historieemner på 2000-nivå er fordypningsemner som krever innarbeidete studievaner og grunnleggende kunnskaper i historie. Danmark-Norge Danmark-Norge var en personalunion av de to forenede, og i utgangspunktet likestilte middelalderkongerikene, Danmark og Norge, som ble ett rike under felles ... Faglærer vurderer deretter om oppgaven kan godkjennes. Studentene må ha avlagt godkjent kvalifiseringsoppgave for å kunne avlegge hjemmeeksamen. Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent. Krav til godkjenning av kvalfiseringsoppgaven finnes her. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir gitt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter. Adgang til undervisning Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet. pdf-format. For veiledning til hvordan du gjør om et dokument til. pdf, se veiledning for lagring i. pdf. I innleveringsprosessen i Fronter vil du bli bedt om å svare på spørsmål angående fusk og akademisk redelighet. Disse må besvares før besvarelsen kan lastes opp. For rettledning i hvordan du leverer eksamen i Fronter, se instruks for digital innlevering av eksamen. Det minnes samtidig om at studentene selv er ansvarlige for at dokumentene er fullstendige. Danmark må gi fra seg Norge - Det norske kongehus 13. nov. 2019 — Kong Frederik av Danmark er redd for at Carl Johans soldater skal ta hele Danmark. Han velger å overgi seg. En del av avtalen de gjør, er at ... Sensuren i Danmark-Norge I vår tid tror vi at ytringsfriheten har dype røtter i Norge. Slik er det ikke. Mesteparten av historisk tid har vært preget av sensur. Danmark-Norge 1380-1814. Bd. 1 by Albrectsen, Esben. Frem til 1536 var Danmark-Norges historie præget af modsætningen mellom kongemakt og aristokrati. Det sterke, centralisedere kongedømme hadde som ...


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

 • Мишa Бобков
  Мишa Бобков
 • Маша Добровольская
  Маша Добровольская
 • NitroGen
  NitroGen
 • D G
  dickgregory gulizce
bottom of page